KURUMSAL

Tüm süreçlerde mükemmellik

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

MÜKEMMELLİK YOLCULUĞUEFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşumuzda bir yönetim felsefesi olarak benimsenmektedir.
Kuruluşumuzun büyüme yolculuğunun ivme kazandığı yıllarda Toplam Kalite Yönetimi kültürünün bir yaşam biçimi olarak hayata geçebilmesi için mevcut değerlerimiz kurum kültürü anketi ile belirlenmiştir. Her yıl yapılan özdeğerlendirme ile kuvvetli yönlerimiz ve iyileştirmeye açık alanlarımız belirlenmekte, iyileştirmeye açık alanlarımızla ilgili faaliyet planları oluşturularak süreç performanslarının sürekli iyileşmesi sağlanmaktadır. Süreçler arası etkileşimi daha etkin yönetebilmek için dijital teknolojilerdeki gelişmelerin getirdiği avantajlardan da yararlanarak veri tabanları oluşturulmuş, yüksek hızda ve güvenli bilgi akışı sağlanmıştır.

Toplam Kalite Yönetimi kapsamındaki çalışmalarımızı daha sistematik ve paylaşımcı bir ortam içerisinde gerçekleştirerek daha mükemmel sonuçlara ulaşmak ve ülke bazında yayılımını sağlamak amacı ile faaliyet gösteren tek sivil toplum kuruluşu olan KalDer ile Ulusal Kalite Hareketi iyi niyet bildirgesi imzalayarak işbirliği gerçekleştirilmiştir.

Kuruluşumuz, sürekli koruduğu ve geliştirdiği ürün kalitesi ile birlikte EFQM Mükemmellik Modelini uygulayan sektörünün ilk kuruluşudur. Şirketimiz, 2005 yılında Tüsiad-Kalder Ulusal Kalite Ödül sürecinde yer almış ve Ulusal Kalite Başarı Ödülünü alarak bu alandaki başarısını taçlandırmıştır.

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZPanasonic Life Solutions Turkiye olarak, konfor, güvenlik ve enerji verimliliğini artıran yenilikçi ürün ve çözümleri tüm paydaşların memnuniyetini gözeterek tasarlar, üretir ve dünya pazarlarına sunarız.

Bağlı bulunduğumuz Panasonic kuruluşunun şartlarına, standartlara, yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uyarız.

Vizyonumuz, stratejilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkili ve verimli uygulanması için bu sistemleri sürekli iyileştirir, şartlara uygunluk için amaç ve hedefler belirler, gözden geçiririz.

Tüm süreçlerimizde, tasarım aşamasından başlayarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği konularında riskleri belirler ve riskler doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlarız.

Çevre boyutları kapsamında kirliliğin kaynağında önlenmesi ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yaralanmaların, yaşanılabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla gerekli aksiyonları alırız.

Bilgi güvenliğini uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik olarak yöneterek, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini sağlarız.

Yönetim sistemlerimizin sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları ayırır, tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızın katılımı ile faaliyetlerimizi sürekli iyileştiririz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


 • Vizyonumuz, stratejilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda Bilgi Güvenliğine yönelik amaçlar ve hedeflerimizi belirleriz.
 • Ulusal, uluslararası düzenlemeler, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlarız.
 • Bilgi yönetimi konusunda sürekli yeni teknolojileri araştırır, uygun teknolojik çözümleri kuruluşumuza uyarlarız.
 • Bilgi varlıkları üzerindeki riskleri değerlendirir ve yönetiriz.
 • Kuruluşumuzu bilgi güvenliği ile ilgili her türlü dış ve iç tehditlere karşı koruruz.
 • Kuruluşumuza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize ait gizli bilgilerin güvenliğini sağlarız.
 • Kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler üretir ve sunarız.
 • Bilginin bütünlüğünü, gizliliğini ve kullanılabilirliğini sağlayarak kararlarımızda gerçeklere dayalı güvenilir bilgileri esas alırız.
 • Kullanıcıların güncel bilgiye güvenli bir şekilde erişimini sağlarız.
 • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli yaptırımları uygularız.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kontrol eder, izler, ölçer ve sürekli iyileşmesini sağlarız.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması için tüm çalışanları bilgilendirir, eğitimlerle destekleriz.


SİSTEM SERTİFİKALARIMIZISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001-ISO 27001
Panasonic Life Solutions, elektrik enerjisinin aktarılması, kullanılması ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla, paydaşların talep ve beklentilerini karşılamaktadır.

Müşterilerin tereddüt etmeden tercih edebilecekleri, Güvenli, Standartlara uygun, estetik görünümlü, uygun maliyetli, yenilikçi ürünlerin üretilmesi hedeflenmektedir.

Panasonic Life Solutions bu hedef doğrultusunda Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirir, şartlara uygunluk için amaç ve hedeflerini belirler, gözden geçirir.

Panasonic Life Solutions yürürlükteki tüm yasal ve diğer şartlara uyarak ürün, çevre boyutları, kirliliğin kaynağında önlenmesi ve iş sağlığı güvenliği riskleri doğrultusunda, en ileri teknolojik yatırımlarla süreçlerini yönetir.

Panasonic Life Solutions; tüm çalışanların ve paydaşların katılımı ile mükemmellik yolunda, dünya rekabetine uyumlu olarak ilerlemektedir.

ISO 9001 TÜRKAK
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi′ne sahip olduğumuz ve bu sistemin
Türkiye′de TSE tarafından belgelendirilmiş olduğunu gösterir.
OHSAS 18001
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi′ne sahip olduğumuz ve bu
sistemin Türkiye′de TSE tarafından belgelendirilmiş olduğunu gösterir.
ISO 14001
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi′ne sahip olduğumuz ve bu sistemin
Türkiye′de TSE tarafından belgelendirilmiş olduğunu gösterir.
ISO 9001 IQNET
IQNET ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi veren kuruluşların bağlı
olduğu bir kurumdur. Belgemizin bu kuruluşa üye 36 ülkede geçerli olduğunu belirtir.


ISO 27001
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi′ne sahip olduğumuzu ve bu
sistemin Türkiye′de TSE tarafından belgelendirilmiş olduğunu gösterir.