KURUMSAL

Tüm süreçlerde mükemmellik

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

MÜKEMMELLİK YOLCULUĞUEFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşumuzda bir yönetim felsefesi olarak benimsenmektedir.
Kuruluşumuzun büyüme yolculuğunun ivme kazandığı yıllarda Toplam Kalite Yönetimi kültürünün bir yaşam biçimi olarak hayata geçebilmesi için mevcut değerlerimiz kurum kültürü anketi ile belirlenmiştir. Her yıl yapılan özdeğerlendirme ile kuvvetli yönlerimiz ve iyileştirmeye açık alanlarımız belirlenmekte, iyileştirmeye açık alanlarımızla ilgili faaliyet planları oluşturularak süreç performanslarının sürekli iyileşmesi sağlanmaktadır. Süreçler arası etkileşimi daha etkin yönetebilmek için dijital teknolojilerdeki gelişmelerin getirdiği avantajlardan da yararlanarak veri tabanları oluşturulmuş, yüksek hızda ve güvenli bilgi akışı sağlanmıştır.

Toplam Kalite Yönetimi kapsamındaki çalışmalarımızı daha sistematik ve paylaşımcı bir ortam içerisinde gerçekleştirerek daha mükemmel sonuçlara ulaşmak ve ülke bazında yayılımını sağlamak amacı ile faaliyet gösteren tek sivil toplum kuruluşu olan KalDer ile Ulusal Kalite Hareketi iyi niyet bildirgesi imzalayarak işbirliği gerçekleştirilmiştir.

Kuruluşumuz, sürekli koruduğu ve geliştirdiği ürün kalitesi ile birlikte EFQM Mükemmellik Modelini uygulayan sektörünün ilk kuruluşudur. Şirketimiz, 2005 yılında Tüsiad-Kalder Ulusal Kalite Ödül sürecinde yer almış ve Ulusal Kalite Başarı Ödülünü alarak bu alandaki başarısını taçlandırmıştır.

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZPanasonic Life Solutions Türkiye olarak, konfor, güvenlik ve enerji verimliliğini artıran yenilikçi ürün ve insan odaklı yaşam çözümlerini tüm paydaşların memnuniyetini gözeterek tasarlar, üretir ve dünya pazarlarına sunarız.

Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya hedefi doğrultusunda kuruluşumuzun şartlarına, standartlara, yasalara ve uygulanabilir şartlara uygun olarak hareket ederiz.

Çalışanların iş ile ilgili yaralanmasını ve sağlığının bozulmasını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlarız.

Yönetim sistemleri kapsamında risk ve fırsat değerlendirmesi yaparak tehlikeleri ortadan kaldırmak ve azaltmak için çalışan ve çalışan temsilcilerinin görüşleri ile danışma ve katılımını sağlayarak gerekli önlemleri alırız.

Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması kapsamında sürdürülebilirlik yaklaşımı ile çevreci ve geri dönüşüm odaklı üretim yaparız. Atık yönetiminde kirliliği kaynağında azaltma çalışması yaparak atık oluşumunu en aza indirir, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlarız.

Kurumsal bilgilerimizin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlarız.

Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefiyle, ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiririz.

Vizyon, strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızın katılımını sağlayarak faaliyetlerimizi sürekli iyileştiririz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


 • Vizyonumuz, stratejilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda Bilgi Güvenliğine yönelik amaçlar ve hedeflerimizi belirleriz.
 • Ulusal, uluslararası düzenlemeler, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlarız.
 • Bilgi yönetimi konusunda sürekli yeni teknolojileri araştırır, uygun teknolojik çözümleri kuruluşumuza uyarlarız.
 • Bilgi varlıkları üzerindeki riskleri değerlendirir ve yönetiriz.
 • Kuruluşumuzu bilgi güvenliği ile ilgili her türlü dış ve iç tehditlere karşı koruruz.
 • Kuruluşumuza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize ait gizli bilgilerin güvenliğini sağlarız.
 • Kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler üretir ve sunarız.
 • Bilginin bütünlüğünü, gizliliğini ve kullanılabilirliğini sağlayarak kararlarımızda gerçeklere dayalı güvenilir bilgileri esas alırız.
 • Kullanıcıların güncel bilgiye güvenli bir şekilde erişimini sağlarız.
 • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli yaptırımları uygularız.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kontrol eder, izler, ölçer ve sürekli iyileşmesini sağlarız.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması için tüm çalışanları bilgilendirir, eğitimlerle destekleriz.


SİSTEM SERTİFİKALARIMIZISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001-ISO 27001
Panasonic Life Solutions, elektrik enerjisinin aktarılması, kullanılması ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla, paydaşların talep ve beklentilerini karşılamaktadır.

Müşterilerin tereddüt etmeden tercih edebilecekleri, Güvenli, Standartlara uygun, estetik görünümlü, uygun maliyetli, yenilikçi ürünlerin üretilmesi hedeflenmektedir.

Panasonic Life Solutions bu hedef doğrultusunda Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirir, şartlara uygunluk için amaç ve hedeflerini belirler, gözden geçirir.

Panasonic Life Solutions yürürlükteki tüm yasal ve diğer şartlara uyarak ürün, çevre boyutları, kirliliğin kaynağında önlenmesi ve iş sağlığı güvenliği riskleri doğrultusunda, en ileri teknolojik yatırımlarla süreçlerini yönetir.

Panasonic Life Solutions; tüm çalışanların ve paydaşların katılımı ile mükemmellik yolunda, dünya rekabetine uyumlu olarak ilerlemektedir.

ISO 9001 TÜRKAK
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi′ne sahip olduğumuz ve bu sistemin
Türkiye′de TSE tarafından belgelendirilmiş olduğunu gösterir.
OHSAS 18001
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi′ne sahip olduğumuz ve bu
sistemin Türkiye′de TSE tarafından belgelendirilmiş olduğunu gösterir.
ISO 14001
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi′ne sahip olduğumuz ve bu sistemin
Türkiye′de TSE tarafından belgelendirilmiş olduğunu gösterir.
ISO 9001 IQNET
IQNET ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi veren kuruluşların bağlı
olduğu bir kurumdur. Belgemizin bu kuruluşa üye 36 ülkede geçerli olduğunu belirtir.


ISO 27001
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi′ne sahip olduğumuzu ve bu
sistemin Türkiye′de TSE tarafından belgelendirilmiş olduğunu gösterir.